Secular Meditation

2018

Description

In EnglishSuomeksi

”During this decade my personal interests in composing have strongly been directed towards the concepts of color, timbre and temperament. Secular Meditation (2018) is a logical continuum to this process. The main focus in composing the piece was to explore the harmonic possibilities of the saxophone multiphones and other coloristic techniques and to combine them with the wide range of harmonic and timbral resources of the very flexible accordion. The main challenge in composing was to find a way to blend the characteristically non-equally tempered saxophone multiphones with equally tempered accordion. With sensitive and detailed harmonic exploration this was possible to achieve. As I had anticipated, accordion turned out to contribute excellently to the saxophone multiphonic world. I would assume that the most plausible explanation for that is that the accordion produces a large variety of particularly clearly audible differential tones (additional lower frequency that we psychoacoustically perceive when hearing two notes sounding simultaneously). The strong presence of ”out-of-tune” differential tones makes accordion challenging and often dissatisfactory instrument in performing the historical keyboard repertoire, but the same characteristic makes it a wonderfully expressive, rich and impressive vehicle for interpreting the ideas of the type of contemporary expression that favors the usage of large chords, wide ambitus, thick diatonic or more chromatic clusters, or – in fact – any type of expression that is not based on the usage of triads in narrow keyboard chord-settings and tonal harmonic context.

Secular Meditation is a joint commission by Niko Kumpuvaara & Joonatan Rautiola (FIN) and Nejc Grm & Jan Gričar (SLO) with a generous support of the Madetoja Foundation.” (O.V., January 2019)


Instrumentation

for alto saxophone and concert accordion

2018

”Tämän vuosikymmenen aikana henkilökohtainen musiikillinen mielenkiintoni on enenevissä määrin suuntautunut kohti äänenväriä ja luonnonsävelisestä yläsävelsarjasta johdettavissa olevia mikrotonalisia sointimaailmoja. Alttosaksofonille ja konserttiharmonikalle säveltämäni Secular Meditation (2018) on luonteva osa tätä kehityskulkua.

Teos on painottunut alttosaksofonin multifoni- ja värimaailman luotaamiseen. Saksofonin tasavireisyydestä etääntynyt multifonien viremaailman sulauttaminen yhteen tasavireisen konserttiharmonikan sointimaailman kanssa oli sävellystyön keskeisin haaste. Monesta muusta tasavireisestä soittimesta poiketen harmonikka tarjosi kuitenkin mahdollisuuden ratkaista tämä dilemma ratkaista hedelmällisellä tavalla. Harmonikan viremaailmaa määrittää differenssi– ja summatiosävelten vahva psykoakustinen läsnäolo soittimen sointikuvassa. Differenssisävelet ovat taajuuksia, jotka muodostuvat kahden erikorkuisen sävelen soidessa yhtäaikaisesti, summaatiosävelet puolestaan ovat säveliä, joiden taajuus on samanaikaisesti soivien erikorkuisten sävelten summa. Differenssi- ja summaatiosävelet ovat lähes poikkeuksetta tasavireisen säveltäjestelmän ulkopuolelle jääviä ”epävireisiä” säveltaajuuksia, ja niiden rikas esiintyminen harmonikan harmoniamaailmassa on selitys sille, miksi perinteisessä tonaalisessa ahtaan asettelun kosketinsoitinmusiikissa harmonikka kuulostaaa aina ja poikkeuksetta sietämättömän epävireiseltä. Sama ominaisuus tekee siitä kuitenkin verrattoman soittimen nykymusiikin kompleksisten ja rikkaiden harmonioiden tulkitsemiseen – ja todennäköisesti tasavireisistä soittimista optimaalisimman parin täydentämään saksofonin multifonien värimaailmaa.

Secular Meditationin harmoniamaailma rakentui pitkällisen ja detaljoidun harmonisten yhteissointikokeilujen prosessin kautta ja läheisessä yhteistyössä teoksen osatilaajina toimineiden Joonatan Rautiolan ja Niko Kumpuvaaran kanssa. Teoksen yleisilme on kappaleen nimen mukaisesti staattinen ja meditatiivinen, säveltäessäni sitä pyrkimyksenäni oli tuottaa äänellinen jatkumo, jonka sointikuva tyhjentää kuulijan mielen kaikesta tunteiden ja ajatusten sälästä, jota kannamme mukanamme. Teoksen nimen sanan meditaatio etuliitteenä oleva maallinen on muistutus siitä, että musiikissa ei koskaan ole kyse mistään ylimaallisesta esoteerisestä ihmeestä, vaan tiukasti materiaaliseen todellisuuteen palautettavissa olevista taajuusvaihteluiden verkostojen jatkumoista, jotka psykologisen rakenteeseemme tunkeutuessaan aiheuttavat meissä erilaisia fyysisiä reaktioita ja tunteen ja mielen tiloja,  ja joiden toimintamekanismien ymmärtäminen on keskeinen säveltäjyydellinen ammatillinen vaatimus.

Secular Meditation on Kumpuvaaran ja Rautiolan (Fi) sekä Nejc Grmin & Jan Gričarin (SLO) yhteistilaus, jonka säveltäminen oli mahdollista Madetoja-säätiön sävellystilaustuen ansiosta.” (Olli Virtaperko, 02/2019)


Instrumentation

for alto saxophone and concert accordion

2018