Maatiaissarja

2014/2015

Description

In EnglishSuomeksi

Homebrew Suite (original Finnish title Maatiaissarja) is chronologically my second suite for solo treble viol. Similarily to Kansanmusiikkigambaa (2013) ja Puumala-sarja (2015) the Homebrew Suite combines the aesthetics of folk music and early music in instrumentally idiomatic way.The opening movement Preludi ”La Gelosia” is a setting from the Medieval Italian dance la gelosia that I got acquainted with in 2013 as I was playing treble viol in the ensemble that was accompanying the Sibelius Academy Medieval & Renaissance dance course students at their matinée. The second movement Ananiaan valitus (Lamento of Ananias) is built on a long and melancholic lamento melody that is supported with a stable drone of the tonic A. The third movement, Teppo Cederin hanhet (Teppo Ceder's hen) is a simple country dance in triple meter, imitating the behavior of the hen of my friend Teppo.

At the hands of several musicians the second movement Ananiaan valitus has extracted itself from the suite and has created a life of its own as an independent piece of music. The piece exists in several versions, e.g. for organetto and for musical saw.” (O.V. February 2019)


Instrumentation

for treble viol
2014/2015

arrangement of the 2nd movement Ananiaan valitus for orgenetto
2018

Maatiaissarja (2014/2015) on järjestyksessään toinen soolosarjani diskanttigamballe. Sarjojen Kansanmusiikkigambaa (2013) ja Puumala-sarja (2015) tapaan teos yhdistelee kansanmusiikin ja vanhan musiikin elekieltä ja hyödyntää instrumentaalisesti idiomaattista gambistista lähestymistapaa.

Sarjan ensimmäinen osa Preludi ”La Gelosia” on reilusti laajennettu toisinto keskiaikaisesta saman nimisestä tanssimelodiasta, johon tutustuin 2013 soittaessani diskanttigambaa Sibelius-Akatemian keskiajan ja renessanssin tanssin kurssilaisten matineaa säestäneessä vanhan musiikin yhtyeessä. Toinen osa Ananiaan valitus on staattisen a-urkupisteen päällä kulkeva sitkeä lamento. Jatkuvan pariäänitekstuurin – urkupisten ja melodian – teknisen toteutuksen luonteva yhteensovittaminen on osan keskeinen tekninen haaste. Kolmas osa Teppo Cederin hanhet on vaappuva kolmijakoinen renkutus joka on nimetty maatiaissiipikarjaa harrastemielessä kasvattaneen ystäväni ja hänen hanhiparvensa innoittamana.

Teoksen toinen osa Ananiaan valitus on esittäjien käsissä pikku hiljaa irtaantunut omaksi itsenäiseksi teoksekseen. Sitä on soitettu diskanttigamban lisäksi ainakin organetolla ja bordunasäesteisellä sahalla.” (O.V., helmikuu 2019)

 


Instrumentation

for treble viol
2015

arrangement of the 2nd movement Ananiaan valitus for orgenetto
2018