In nomine ´Shivering´

2015

Description

In EnglishSuomeksi

In nomine ‘Shivering’ is Virtaperko’s second contribution to the polyphonic In nomine viol consort tradition, which flourished in England during the late 16th and early 17th centuries. In nomine settings were built around the cantus firmus Gloria Tibi Trinitas (from John Taverner’s six-voice mass from 1530). This augmented plainchant melody line was often played (or sung) by alto, while the other voices produced imitative, typically highly complex imitative counterpoint.
”My second In nomine is scored for the most archetypical instrumentation of the genre, five viols. In the piece the well-known cantus firmus of 53 semibreves (played by tenor 2) is split in two passages (bars 1-23 and 52-107). In between those two passages a slightly modified and figurated inversion of the theme is introduced by bass 2 (either a 7-stringed bass viol with the lowest string tuned to G or alternatively violone in G).

For the full duration of the piece the cantus firmus is surrounded by fast repetitive bursts of slurred, broken chords by treble, tenor 1 and bass 1. Played in an improvisational manner in individual ad lib. tempos those bursts of chords create polymetric feel to the texture, confronting the resiliently advancing cantus firmus, the only stable and constant musical element of the piece.

The title is a reference to Christopher Tye (c. 1505 – before 1573), whose 21 In nomines often included subtitles, such as ‘Cry’ or ‘Trust’.” (O.V. June 2015)


Instrumentation

for viol consort a5 (treble viol, 2 tenor viols, 2 bass viols (2nd bass alternatively violone in G). Optional organ part.

2015

Olli Virtaperko kumartaa teoksessaan In nomine ‘Shivering’ (2015) Tudorien ajan englantilaisten renessanssisäveltäjien suuntaan, aikaan jolloin Englannin musiikki eli yhtä kukoistuskausistaan. Kokoonpanona on ajan suosima viiden gamban yhtye, ja teos rakentuu In nomine -sävellysten lähtökohtana olleen cantus firmuksen Gloria Tibi Trinitas ympärille; mainittu cantus firmus on lainattu John Tavernerin kuusiäänisestä messusta vuodelta 1530. Cantus firmus eli teoksen eräänlainen runkosävelmä koostuu 53 kokonuotista ja jakaantuu kahteen jaksoon teoksen alussa ja lopussa, jolloin sen esittää toinen tenorigamba; teoksen keskellä kuullaan sen hiukan muunneltu ja kuvioitu versio toisen bassogamban (tai G-violonen) esittämänä. Tämän cantus firmuksen ympärille punoutuu muiden soittajien toisteisia kuvioita, jotka esitetään rytmisesti osin vailla tarkkaa keskinäistä synkronia; näin syntyy teoksen elävästi “värisevä” (shivering) pintakudos. Nimen taustalla on 1500-luvun englantilainen säveltäjä Christopher Tye, jonka In nomineilla oli usein kuvaileva lisänimi.

(Kimmo Korhonen 04/2016, Olli Virtaperkon englanninkielisen esittelyn pohjalta)


Instrumentation

for viol consort a5 (treble viol, 2 tenor viols, 2 bass viols (2nd bass alternatively violone in G). Optional organ part.

2015