Quattro elementi (miniature per pianoforte)

2008

Description

In EnglishSuomeksi

The title of the four-movement piano miniature suite, Quattro Elementi (2008), refers to the ancient Greek philosophers’ perception of the world as being structured upon four basic elements: earth, water, air and fire.

Quattro elementi connects to the tradition of small character pieces. It was composed as a sixtieth birthday present for Professor Eero Tarasti on 27 August 2008.


Instrumentation

for piano

2008

Quattro elementi viittaa antiikin kreikkalaisten filosofien käsitykseen maailman rakentumisesta neljän peruselementin – maan, veden, ilman ja tulen – varaan. Nämä ns. klassiset alkuaineet ovat nykyisen modernin tieteen näkökulmasta katsottuna kaukana varsinaisista alkuaineista, mutta aikanaan ne tarjosivat arkijärjen tavoitettavissa olevan käyttökelpoisen tavan maailman jäsentämiseksi.

Professori Eero Tarastille omistettu Quattro elementi on kunnianosoitus ihmisen halulle oppia ymmärtämään maailmaa ja sen toimintamekanismeja. Neljästä pienestä karakterikappaleesta koostuva miniatyyrisarja peilaa niitä ajatuksia, jotka filosofi Empedokleen kehittämä maailmanselitys herätti minussa Saimaan Lietveden aaltojen liplattelua kuunnellessani kesällä 2008.” (O.V. 2008)


Instrumentation

for piano

2008