Kipuajat

2015

Description

In EnglishSuomeksi

Kipuajat is a short piece for organ of pedagogical nature. The prelude-like piece introduces some proportional nonmeasure prelude notational techniques and rapid scales within a texture that is predominantly stable by its harmonic nature. Kipuajat is an all-around organ piece, playable in all instrument types from Baroque to present. The piece was commissioned by Susanne Kujala for a collection of short pedacogical contemporary organ pieces.


Instrumentation

Organ

Kipuajat on preludien historialliseen viitekehykseen sijoittuva lyhyt urkuteos. Susanne Kujala tilasi kappaleen osaksi oman aikamme lyhyiden urkukappaleiden kokoelmaa, joka tutustuttaa nuoria urkuriopiskelijoita nykymusiikin ilmaisukirjoon.

Neliminuuttinen Kipuajat rakentuu muutamasta selkeästi karakterisoidusta tekstuurityypistä: nopeista juoksutuksista, staattisista pitkistä soinnillisista tilanteista, joiden alla/päällä/lomassa tapahtuu rauhallista astekulkua (”kipuamista”) sekä ranskalaisesta cembaloperinteestä tutusta prelude non measure -tekstuurista, jossa sointuryöppyjä kootaan ja puretaan rytmisesti vapaasti ja jossa notaatio tapahtuu ilman nuotinvarsia ja tahtilajeja siten, että nuottien suhteellinen etäisyys toisistaan antaa summittaisen kuvan rytmin toteutuksesta.

Ajattelen pedagogisen musiikin säveltämiseen liityvän kolme mielessä pidettävää tärkeää ulottuvuutta: lopputuloksen on oltava täysipainoista, laadullisesti parasta mahdollista ”oikeaa” musiikkia, tekstuurin on oltava vaikeusasteeltaan haastavaa muttei ylivoimaisen vaikeaa ja pedagogisessa mielessä lisäarvoa tuo, mikäli teos esittelee opiskelijalle entuudestaan tuntemattoman musiikillisen tai notationaalisen lähestymistavan.

Kipuajissa opiskelijalle mahdollinen uusi asia on prelude non measure -konvention mukaisen proportionaalinen notaation ajoittainen soveltaminen, jonka onnistunut tulkinta on musiikillinen ja tulkinnallinen haaste. Teknisesti Kipuajat ei ole itsetarkoituksellistan haastava. Musiikin tapahtumatiheys on mitoitettu sellaiseksi, että päällekkäisiä ja limittyviä musiikillisia tapahtumia on maltillisesti, mikä mahdollistaa opiskelijan voimavarojen riittämisen myös teoksen musiikillisten asioiden sisäistämiseen ja kappaleen ilmaisukieleen perehtymiseen.

Kipuajat on ns. all-around urkuteos, soitettavissa millä tahansa urkutyypillä ja perusviritysjärjestelmällä barokista tähän päivään. (O.V. 01/2016)


Instrumentation

Organ