Joulu-ilta

2016

Description

In EnglishSuomeksi

Joulu-ilta is a Christmas carol on the text of Aleksis Kivi (1866). The music is tonal and impressionistic in its nature. Joulu-ilta is written for The Polytech Choir and the original version for male choir is published by Sulasol. The text is sung in Finnish.


Instrumentation

for male choir (TTBB)
2016

version for mixed choir (SATB)
2018 

Joulu-ilta on alunperin mieskuorolle säveltämäni joululaulu, josta sittemmin tein myös sekakuoroversion. Sävellystyön alkusysäys oli keskustelu säveltäjä Tapani Länsiön kanssa Polyteknikkojen kuoron joulukonsertin jälkeen joulukuussa 2016. Pohdimme joululaulujen problematiikkaa ja säveltäjän liikkumavaran kapeutta musiikin lajityypissä, joka on kuulijalähtöistä käyttömusiikkia puhtaimmillaan ja jonka tekstiin kohdistuu vahvoja etukäteisiä oletuksia. Tulimme keskustelussamme siihen lopputulokseen, että säveltäjän voisi olla hyvä haaste tehdä elämässään edes yksi joululaulu.

Kun idea ja haaste oli tuore, tartuin tuoreiltaan toimeen ja sävelsin Joulu-illan vuodenvaihteessa 2016-2017 Aleksis Kiven samannimiseen runoon (1866). Kappale on harmoniakieleltään tonaalinen, tyylillisesti impressionistinen. Joulu-ilta on läpisävelletty, sen neljä säkeistöä ovat kaikki keskenään erilaisia niin melodisesti, harmonisesti kuin kestollisestikin. Joulu-illan erityispiirre ovat säkeistöjen sisällä huomaamattomasti toteutettavat rytmiset modulaatiot (=nopeampaan/hitaampaan rytmiseen pulssiin siirtymiset), sekä noiden kohtien yleisestä joululauluperinteestä poikkeava rytminen raflaavuus.” (O.V. 09/2018)


Instrumentation

for male choir (TTBB)
2016

version for mixed choir (SATB)
2018