In nomine revised

2014

Description

In EnglishSuomeksi

In nomine revised connects to the English polyphonic In nomine viol consort tradition of the 16th century, where the plainchant melody Gloria Tibi Trinitas (from John Taverner’s six-voice mass from 1530) was used as a cantus firmus (often played by alto), while the other voices produced imitative, typically highly complex counterpoint.

Cantus firmus to Taverner’s Missa Gloria tibi.

In Virtaperko’s adaptation this cantus firmus is placed in the bass line. Written for “a broken consort” – a mixed instrumental ensemble – In nomine revised combines the elements of the fantasia and the prelude with the cantus firmus-based melodic counterpoint. Multiphonics, glissandos, flageolets and occasional strict dissonances bring contemporary reflections to the texture that is essentially diatonic in its nature.


Instrumentation

for tenor recorder (in D), bass viol and harpsichord

2014

“Englannin taidemusiikissa on yksi ajanjakso ylitse muiden. Suurin piirtein vuosien 1550–1630 välille ajoittuu eri kokoisille gambayhtyeille – gambaconsortille – säveltämisen kultakausi, jolloin englannissa sävellettiin renessanssin instrumentaalimusiikin ylittämättömimmät mestariteokset.

Consort-musiikki oli määritelmällisesti maallista soitinmusiikkia, mutta tuon ajan maallisen ja hengellisen musiikin rajapinta näyttää nykyisestä sekulaaista näkökulmasta jokseenkin häilyvältä. Ennen William Byrdin kukoistukseensa kehittämää Fantasian lajityyppiä consort-musiikin lähtökohtana toimi usein kirkollisista moteteista tai vanhoista hymneistä lainattu melodia, jonka ympärille luotiin ranskalais-flaamilaisen polyfonisen perinteen mukainen ankara kontrapunktinen säestävien äänien kudos. Hyvin suosituksi kehittyi Thomas Tallisin aloittama käytäntö hyödyntää John Tavernerin 1530-luvulla säveltämän kuusiäänisen messun koraalimelodiaa Gloria Tibi Trinitas itsenäisen soitinsävellyksen runkona. Melodian latinankielinen tekstinalun ”In Nomine” mukaan nimetyissä teoksissa alkuperäinen melodia etenee useamman tahdin mittaisiksi venytetyissä hitaissa aika-arvoissa tarjoten säveltäjälle anteliaan kontrapunktisen temmellyskentän säestävän tekstuurin luomiseksi (kts. nuottiesimerki alla: in nomine -melodia).

John Tavernerin cantus firmus teoksesta Missa Gloria tibi.

Sävellykseni In nomine revised, suomeksi vaikkapa ”tuunattu In nomine”, liittyy osaksi tätä suuresti kunnioitamaani musiikillista traditiota 2000-luvun hengessä. Puhdaspiirteisen gambayhtyeen sijaan broken consortille – sekayhtyeelle – sävelletyssä teoksessa in nomine -melodia on sijoitettu musiikillisen kudoksen matalimpaan ääneen, tyypillisesti cembalon vasemmalle kädelle. Hitaasti matelevan melodian 53 sävelen kaarroksen päälle on sommiteltu kontrapunktinen kudos, joka hyödyntää in nomine -melodian eleitä ja temaattisia aihioita: pienen terssin laajuisia ylä- ja alapuolisia melodisia kuviointeja, säveltoistoja, astekulkuja ja siksak-liikkeistä cambiata-sävelkuviota, muutamia mainitakseni. Tekstuurin yleisilme on renessanssin tiukkaa kontrapunktia vapaampi, ”tuunattuun In nomineen” yhdistyy fantasioiden ja preludien elekieltä. Olen pyrkinyt hyödyntämään vanhan musiikin soittimille ominaisia ilmaisullisia ja teknisiä keinovaroja, säveltämään puhuvaa musiikkia akateemisen paperimusiikin sijaan. Oman aikamme heijastuksia tekstuuriin tuovat nokkahuilun moniääniset hajasoinnit, liukumat sävelten välillä (glissandot), gamban paljaat huiluäänet ja ajoittaiset kirpeät riitasointuisuudet kauniisti soivuutta maustamassa.” (O.V. 08/2014)


Instrumentation

for tenor recorder (in D), bass viol and harpsichord

2014