Crimes of the Past

2006

Description

In EnglishSuomeksi

Crimes of the Past is a twelve-minute duo work for alto saxophone and piano. The piece studies the possibilities of combining dodecaphonic composition techniques with the expressive possibilities of jazz. In dodecaphony, the feel of freedom and independence can be achieved through avoiding the use of a functional harmonic hierarchy. A similar kind of effect may be arrived at in jazz through improvisation. The compositional starting point of the piece was the search for parallels between these two different musical worlds so that both may share the above-mentioned effects of independence and freedom.. The composer comments on the outcome: “in Crimes of the Past combining the elements of dodecaphony and jazz seemed to be leading to a somewhat “romantic” result. That was really a surprise.”

The piece begins and ends with an affective and improvisatory-like saxophone solo passage which brings a sense of symmetry to the piece’s form. The middle section is expressive and virtuosic in texture, and is often uncompromising in nature. In Crimes of the Past, the piano and the saxophone are equal; the idea of treating the piano as an ‘accompanying instrument’ has been totally abandoned.

The enigmatic title refers to the composer’s complex relationship with the genres of jazz, dodecaphony and romanticism, also suggesting that, on the personal level, the musical crimes of the past were identified, confronted and, eventually, reconciled during the course of the compositional process.

The piece also exists in an arrangement for clarinet (in A) and piano.


Instrumentation

for alto saxophone and piano

2006

Crimes of the Past (2006) on kaksitoistaminuuttinen duo alttosaksofonille ja pianolle. Lähtökohdan teokselle tarjosi dodekafonian ja modernin jazzin ilmaisukeinojen tutkiminen ja yhdistely. Säveltäjä kertoo teoksen taustoista seuraavaa: “Crimes of the Past on kuvitteellinen musiikillinen versio Etelä-Afrikan apartheidin jälkeisestä Totuuskomissiosta, jossa apartheidin aikaisia rikoksia tutkittin ja soviteltiin. Crimesissä dodekafonian ja “modernin” jazzin musiikilliset rikokset esitellään, eritellään, kohdataan, prosessoidaan ja lopulta annetan anteeksi. Toisaalta, teoksessa rikollisina esiteltävien musiikillisten estetiikkojen ja tekniikoiden kiistämättömät hyveet tulevat saavat myös oikeutetun tunnustuksensa: molemmat pystyvät parhaimmillaan luomaan musiikillisen vapauden ja riippumattomuuden tunteen – dodekafoniassa tähän johtaa funktionaalisten ja hierarkisten harmoniarakenteiden johdonmukainen karttaminen ja jazzissa sama toteutuu improvisaation kautta.” Teos alkaa ja päättyy saksofonin rapsodisella soolojaksolla, mikä tuo teoksen kokonaismuotoon symmetrian tunnun. Laaja keskitaite on ilmaisultaan ekspressiivistä ja virtuoosista ja harmoniakieleltään pääosin atonaalista. Saksofoni ja piano ovat teoksessa tasaveroisia soolosoittimia – pianon perinteisestä säestävästä kamarimusiikillisesta roolista ei teoksessa ole jälkeäkään. Crimes of the Past on Viitasaaren Musiikin aika -festivaalin tilaus ja sävelletty saksofinisti Joonatan Rautiolalle. Teoksesta on olemassa myös versio A-klarinetille ja pianolle.


Instrumentation

for alto saxophone and piano

2006