Spoilt Bastard’s Christmas Carol

1997

Description

In EnglishSuomeksi

Spoilt Bastard's Christmas Carol is a solo work for harpsichord, which I wrote at the age of 23 during my first year at the Sibelius-Academy. The piece was composed for harpsichordist Ere Lievonen, whose exceptional technical abilities allowed me to write complex and technically challenging texture without any limits per se.

Looking at the score a couple decades after the piece was written I get the feeling that the first few bars of the piece bear some resemblance to the spirit of Alban Berg's Piano Sonata op. 1, which I was studying during the compositional process. However, the Bergian fourth-based harmonies of the beginning soon change towards free atonalism with the abundance of superimposed irregular rhythms.

Despite the general atonalism of the harmonic language, the interval fourth remains a fundamental thematic component for the piece, as the the long cantus firmus-like harmonic organ point h-e is sustained in the first manual using two weights, which keep the strings pressed down. During the 5-minute length of the piece the interval is repeated several times and goes through a harmonic progression from pure fourth to diminished fifth (h-f) and diminished fourth (h-eb) before returning to pure fourth. Thus, beneath its modernistic surface the piece executes a very simple tonal harmonic progression. If Spoilt Bastard's Christmas Carol was analyzed with Schenkerian method, I assume that this simple interval progression would probably be the ultimate reduction of the piece.

Composing Spoilt Bastard's Christmas Carol was strongly motivated by the fact that Ensemble Ambrosius – a chamber group performing Frank Zappa and other contemporary music with Baroque instrument, in which both myself and Ere Lievonen played – needed new music. Spoilt Bastard's Christmas Carol was the opening piece of our first ever concert and stayed in our repertoire for two years.

The title of the work refers to the character Spoilt Bastard of the British comic magazine Viz, which became regular entertainment for me while living in Edinburgh (1993-94). In the script Spoilt Bastard's Christmas Carol (12/1996) the main character's poor mother ends up selling her kidney in order to be able to purhace her monstrous son a bicycle for a Christmas present. However, the color of the bike is wrong and mother's efforts come to nothing. The technically virtuosic and uncompromising nature of the harpsichord piece reflects the desperate efforts of Spoilt Bastard's mother to raise money for the eventually unsatisfying vehicle. (O.V. February 2019)


Instrumentation

for harpsichord

1997

Spoilt Bastard’s Christmas Carol (1997) on Ere Lievoselle kirjoittamani soolocembaloteos, jonka säveltämiseen motivaation tarjosi yhtäältä tarve koota yhteiselle barokkisoittimin aikamme musiikia soittavalle yhtyeellemme Ensemble Ambrosiukselle originaalimateria konserttitoimintamme aloittamiseksi, toisaalta Lievosen poikkeuksellinen muusikonpersoona, jossa ilmaisua “teknisesti liian vaikeaa soitettavaksi” ei tunnettu eikä tunneta.

Spoilt Bastard’s Christmas Carol on nuoruudenteos, jonka sävelsin ensimmäisenä Sibelius-Akatemian opiskeluvuotenani 1996-1997. Teoksen aloittava kvarttiharmonioista koostuva sointusekvenssi lienee saanut vaikutteita samaan aikaan analysoimastani Alban Bergin Pianosonaatista op. 1. Cembaloteoksen tekstuuri erkanee tyylillisesti pian kuitenkin vapaan atonaalisuuden suuntaan ja monimutkaisiin päällekäisiin rytmijakoihin, jotka tekevät kappaleesta teknisesti varsin haastavan.

Teoksen erityispiirre on cembalon toisen manuaalin varaaminen kahden painon avulla ylläpidettävälle kvarttiurkupistelle. Säännöllisesti toistettava kvartti-intervalli muuntuu teoksen edetessä ensin vähennetyksi kvintiksi, sitten vähennetyksi kvartiksi palatakseen taas puhtaksi kvartiksi. Funktionaalisen harmoniakäsittelyn elementtejä sisältävä intervallikulku luo temaattisen jatkumon alun kvarttiharmonioille, jota vastaan teoksen komplisoitu rytminen hahmo asettuu.

Kappale on saanut nimensä brittiläisen huumorilehti Wizin sarjakuvahahmo Spoilt Bastardilta ja lehden joulunumeron 1996 stripistä Spoilt Bastard’s Christmas Carol . Sarjakuvassa hirviömäinen päähenkilö pakottaa köyhän äitiparkansa loppujen lopuksi luovuttamaan munuaisensa voidakseen hankkia pojalle hänen joululahjaksi vaatimansa polkupyörän. Osoittautuu kuitenkin, että pyörä on väärän värinen, ja äidin uhraukset ovat valuneet hukkaan; lahja ei kelpaa. Teoksen tekninen virtuoosisuus viittaa osaltaan sarjakuvahmon äidin ehtymättömiin ja mielikuvituksellisen uutteriin ponnisteluihin jotta hän kykenisi haalimaan kasaan riittävästi rahaa loppujen lopuksi ei-tyydyttäväksi osoittutuneen joululahjan hankintaan. (O.V. 02/2019)


Instrumentation

for harpsichord

1997