Sato

2011

Description

In EnglishSuomeksi

Sato is a ten-minute long duo for decacorde (a ten-stringed guitar) and concert kantele. This piece explores the possibilities of combining micro intervals produced by the harmonic overtone series of two plucked instruments.


Instrumentation

for decacorde and concert kantele

2011


Press quotes

“[Sato was] a refined tone color study with delicious jazz harmonies that caressed listener’s ears in the characteristic Virtaperko style.”

– Mats Liljeroos, Hufvudstadsbladet 31 July 2012

Sato (2011) on kymmenminuuttinen duo konserttikanteleelle ja dekakordille (kymmenkieliselle kitaralle, jossa normaalisti viritettyjen kitaran kuuden kielen lisäksi on neljä sävelaskeleittain laskevaa bassokieltä).

Teos tutkii kanteleen ja kitaran kielten luonnollisten huiluäänien yhteissoinnillisia ja mikrointervallisia käyttömahdollisuuksia. Säveltäjä kirjoittaa yläsävelsarjojen pohjalta muodostuvien huiluäänien yhdistelystä:

”Huiluäänten käyttö tarjoaa liki rajattomat mahdollisuudet hyvin kompleksisten ja kiinnostavien harmonisten yhteissoinnillisten tilanteiden luomiseksi. Jos samanaikaisesti käyttää esimerkiksi pohjasävelien A ja C yläsävelsarjoja on tuloksena kaksi hyvin erilaista harmonista sointipylvästä, jotka sisältävät paljon mikrointervalista dissonoivuutta. Esim. A:n liki puhdas kvintti-e ja C:n matala terssi-e ovat säveltasoiltaan kutkuttavan lähellä toisiaan mutta harmonisesti hyvin erilaisia. Kun nämä sävelet soitetaan peräkkäin kahdella äänen väriltään hieman erilaisella näppäilysoittimella saavutetaan soiva harmoninen tilanne, joka näyttäytyy itselleni mielenkiintoisena. Sato on aivan täynnä tällaisia hienovaraisia mutta tarkkaan mietittyjä yhteissoinnillisia hetkiä, jossa on läsnä pientä mikrointervallista kitkaa, joka luo kontrastia yksittäisen äänten sinänsä pakottomalle soivuudelle. Täytyy myös muistaa että yllä olevassa esimerkissä operoidaan vain kahden eri pohjasävelen yläsävelsarjojen yhteissoinnilla, ja jo siten voidaan saavutettaa monipuolinen ja kompleksinen sointikuva – samanaikaisesti käytettävien pohjasävelten lukumäärää edelleen kasvattaessa voidaan harmoniayhdistelmien kompleksisuutta ja keskinäistä mikrointervallisuutta runsaannuttaa liki märättömän suureksi.Merkittävä osa siitä, mikä tekee Satosta sävellyksenä ja soinnilisena kokonaisuutena sellaisen kuin mitä se on perustuu kanteleen ja dekakordin luonollisten huiluäänten yhteissoinnillisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. Huiluäänten merkitystä ei siten kappaleesta puhuttaessa voi liikaa korostaa.” (O.V. 2012)


Instrumentation

for decacorde and concert kantele

2011


Press quotes

“[Sato was] a refined tone color study with delicious jazz harmonies that caressed listener’s ears in the characteristic Virtaperko style.”

– Mats Liljeroos, Hufvudstadsbladet 31 July 2012