Lampaanviulu

2010

Description

In EnglishSuomeksi

Lampaanviulu is a collection of vocal canons in 2-5 voices for female or male range, or alternatively for a group of mixed voices, in which every part has both female and male register voices. Lampaanviulu covers one fourth of Virtaperko's canon output, the number of which has by 2021 exceeded one hundred.


Instrumentation

for female or male voices

2010

Lampaanviulu on 25 laulukaanonin kokoelma 2-5 nais- tai miesäänelle (tai stemmoittain sekä nais- että miesääniä sisältävälle sekakokoonpanolle) vuosilta 2002-2010. Säveltäjä kirjoittaa suhteestaan kaanoneihin:

“Kaanonit ovat merkittävä säveltäjyyteni sivuhaara. Olen viimeisen vajaan 20 vuoden aikana säveltänyt hieman yli sata kaanonia, joiden kirjoittaminen on ollut erinomainen tapa painiskella säveltämiseen liittyvien teknis-ilmaisullisten haasteiden koko kirjon kanssa kompaktissa, viihdyttävässä ja palkitsevassa muodossa. Melodisen kontrapunktin keskeinen sävellystekninen vaikeus, yhteismitattomien melodian ja harmonian yhteensovittaminen dilemma esiintyy kaanoneissa puhtaimmillaan. Kaanonmelodioiden täytyy itsenäisinä olioina olla esteettisesti ja rakenteellisesti tasapainoisia ja hallittuja, laulettavuuden kannalta palkitsevia ja silti niiden täytyy itsensä päälle harmonisesti limitettynä muodostaa harmonian lainalaisuuksien mukaisia yhteissoinnillisia jatkumoita, joita kaanonin laulajat haluavat sekä laulaa että – mikä tärkeintä – toistaa. Ohessa ladattavissa oleva Lampaanviulun faksimile alkaa esipuheella, joka sisältää kohtuullisen kattavan kaanoneiden säveltämisen teknisen analyysin ja toimii asiasta kiinnostuneelle kaanonsäveltämisen oppikirjana. Siksi tyydyn tämän esittelyn puitteissa summaamaan sen, että kaanoneiden säveltäminen on erinomainen tapa ylläpitää ja kehittää säveltämiseen liittyvää omaa teknistä osaamista, ja nimenomaan laulukaanonien säveltämisen tarjoama bonus on mahdollisuus lyriikoiden kirjoittamiseen, joissa ei lähtökohtaisesti ole mitään aihepiiriin, tyylitajun määrään, ilmaisun syvällisyyteen tai korkealentoisuuden asteeseen liittyviä standardeja, minkä Lampaanviulu osaltaan todistaa.” (O.V. 25.4.2021)


Instrumentation

for female or male voices

2010