Fantasia “Liberazione”

2018

Description

In EnglishSuomeksi

Fantasia ”Liberazione” is a solo work for harpsichord in the traditional 1/4 comma meantone temperament (from Eb to G#). The piece begins as a chromatic chaconne with descending bass line, gradually starting to fall apart both rhythmically and harmonically and eventually transforming into a fantasy-like nonmeasured prelude.

In the piece the choice of the meantone temperament serves two main purposes. In the beginning the false wolf intervals (especially the fifth G#-Eb) are deliberately placed in the strong consonant beats in order to create disruptive ambiguity to an otherwise traditional texture. As the process of ”liberazione” starts taking place, the tension between eight perfectly tuned major thirds and four more or less false thirds are used as a key affective resource. The fascinating variety of differently sounding intervals in the meantone temperament is explored to full in the cadenza, where the series of nine descending parallel chords lead the piece to its tranquil epilogue. (O.V. April 2018)


Instrumentation

for harpsichord (in meantone temperament)
2018

Fantasia ”Liberazione” on keskisävelvireiselle cembalolle säveltämäni sooloteos, jossa teoksen nimen mukaisesti toteutetaan musiikillisen vapautumisen prosessi ankaran satsityypin tekstuurista fantasiamaisen joustavaan musiikilliseen maailmaan. Teos alkaa laskevana kromaattisena chaconnen kaltaisena lamentona, joka tekstuurin tihentymisen ja pulssin kiihtymisen kautta alkaa rönsyillä ulos laatikkomaisista raameistaan. Musiikki muuttuu pulppuavaksi fantasiaksi, joka tarjoaa esittäjälle paljon improvisatorista joustavuutta niin rytmin kuin melodisen pintatason tulkinnassa.

Fantasia on sävelletty esitettäväksi ¼-kommakeskisävelvireessä, jossa huonosti soiva ns. susikvintti on sijoitettu sävelten es ja gis välille. Keskiävelvireen täysin huojumattomista intervalleista hyvin huojuviin eli epäpuhtaasiin intervalleihin vaihteleva intervallikirjo on teoksen keskeisiä musiikillisia voimavaroja. Fantasian alun lamentossa viritysjärjestelmän erityispiirteiden mahdollistamana konsonanssin ja dissonanssin käsitteet käännetään päälaelleen; perinteiset konsonanssit näyttäytyvät dissonanssisina ja päinvastoin. Tekstuurin muuttuessa fantasiamaiseksi viritysjärjestelmän hyvin soivuuden piirteet muuttuvat hallitseviksi, ja virtuoosiset diatoniset ryöpytykset pääsevät kukoistamaan soinnillisesti täydellisessä ympäristössä. Keskisävelvireen intervallisuhteisto esittäytyy koko komeudessaan kappaleen rauhoittavaa lopputaitetta edeltävässä kadenssissa, jossa kappaleen alun kromatiikan hengessä laskeudutaan cembalon matalimpaan rekisteriin liki oktaavin laajuisen sointuryöpytyksen myötä. Täydellisen huojumatonta äänikarkkia sisältävä sekvenssi päättyy rujoon susikvinttiin kappaleen temaattisen hengen mukaisesti.

Ei tarvitse olla merkitysten meta-metatasojen yläpilvessä lilluvan kvasi-akateemisen verbaalisen liirumlaarumin varaan ammatillisen uransa rakentava konseptuaalitaiteilija kyetäkseen tulkitsemaan Fantasia ”Liberazionea” vertauskuvallisena teoksena ihmisyydestä, jossa kaksi keskenään ristiriitaista tarvetta – vapaus ja vapautuminen sekä järjestys ja järjestäytyminen – käyvät keskenään loputonta taistelua ja muovaavat samalla ihmismielestä paikan, jossa vallitsee pysyvä epätyytyväisyyden tila. Modernit yhteiskunnat pyrkivät ohjailemaan kurin ja vapauden suhteistoa niin, että yksilöiden epätyytyväisyys ei pääse nousemaan tasolle, joka uhkaisi yhteiskunnan perusrakenteita. Järjestäytynyt yhteiskunta on nimensä mukaisesti järjestäytynyt, ja toimiviksi osoittautuneissa yhteiskunnissa kuri ja velvotteet ovat aina piirun verran vapautta dominoivempia. Fantasia ”Liberazionen” mielikuvitusmaailmassa kurin ja vapauden taistelu kääntyy pysyvästi jälkimmäisen hyväksi. Fantasiaa tulkitessa on kuitenkin hyvä muistaa että ilman vapaumiselle tavoitteen määrittävää kuria koko vapautumisen käsitettä ei voisi olla olemassa. Vapaus ja järjestys ovat aina riippivaisia toisistan ja tarvitsevat toinen toistaan – niin elämässä kuin musiikissa.


Instrumentation

for harpsichord (in meantone temperament)
2018