Crystal

2007

Description

In EnglishSuomeksi

Crystal (2007) is a ten-minute ensemble piece in two contrasting movements. The opening, Prelude nonmeasure is, as the title suggests, a prelude written in the proportional notation that was characteristic of French harpsichord music in the early 18th century. Written in a free atonal style, the Prelude leads to Crystallation, a study of harmonics, clarinet multiphones and various piano pizzicato techniques.


Instrumentation

for ensemble

2007

Violin
Cello
Clarinet (in Bb)
Piano

“Teoksessa Crystal (2007) sävellystyön lähtökohtana oli pitkään mielessäni kytenyt epätyytyväisyys ”nuotinpäiden ylivaltaan” ja kaikkein ilmeisimpien soittotekniikoiden loppuunkaluttuun äänimaisemaan. Halusin löytää notaation ja äänenvärin suhteen sellaisia ilmaisukeinoja, joita en itse aiemmin ollut käyttänyt. Crystal jakaantuu kahteen taitteeseen, joista ensimmäinen, Prelude nonmeasure, on nimensä mukaisesti preludi, jossa hyödynnetään ranskalaista barokin ajan kosketinsoitinpreludien notatoimisen traditiota. Siinä soittajalle jätetään paljon tulkinnallisia ja improvisatorisia vapauksia, ja teoksen rytmiselle hahmolle luodaan vain väljät puitteet. Jälkimmäinen taite, Crystallation, pyrkii seesteiseen, kiteytyneeseen ilmaisuun, jossa jousisoitinten pakottomasti soivia luonnollisia huiluääniä tuetaan klarinetin lempeillä hajasoinneilla (multifoneilla) ja pianon näppäillen tuotetuilla äänillä.” (O.V. 09/2009)


Instrumentation

for ensemble

2007

Violin
Cello
Clarinet (in Bb)
Piano